بهترين فيلم

بهترين فيلم به زبان غير انگليسي

بهترين بازيگر نقش اصلي مرد

بهترين بازيگر نقش اصلي زن

بهترين بازيگر نقش مکمل مرد

بهترين بازيگر مکمل زن

اولين کار چشمگير يک انگليسي بعنوان نويسنده، کارگردان يا تهيه کننده

بهترين فيلمنامه اريجينال

بهترين فيلمنامه (اقتباسي)

بهترين فيلمبرداري

بهترين طراحي لباس

بهتري صداگذاري

بهترين تدوين

بهترين جلوه هاي ويژه تصويري

بهترين آهنگ اريجينال

بهترين فيلم کوتاه

بهترين انيميشن کوتاه

بهترين مستند

بهترين طراح توليد

برجسته ترین فیلم سال بریتانیا

بهترين چهره آرايي و آرايش مو

بهترين فيلم پويانمايي